Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov nášho internetového obchodu je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich webových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých súkromných informácií a osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webových stránok pre účely, pre ktoré sú získavané a spracovávané.

Spracovanie osobných údajov

1. Za účelom správnej realizácie kúpnych zmlúv spoločnosť SCHIPRO SK, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 15853/L, so sídlom Bystrička 414, 038 04 Bystrička, IČO 36 426 989 (ďalej len: „predávajúci“ alebo „SCHIPRO SK“) spracováva osobné údaje fyzických osôb - kupujúcich, vrátane: mena, priezviska, e-mailu, telefónneho kontaktu, adresy na doručovanie tovaru a čísla bankového účtu.

2. SCHIPRO SK spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. SCHIPRO SK prijala technické, organizačné a personálne opatrenia vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upravujú ochranu spracovávaných osobných údajov (najmä pred ich zmenou, stratou nebo zničením) a zabezpečujú osobné údaje proti ich poskytnutiu neoprávneným osobám, odcudzeniu neoprávnenými osobami, ako aj proti takému spôsobu ich spracovania, ktorým by boli porušené ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov na marketingové účely v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne do doby kým SCHIPRO SK neobdrží od Vás ako kupujúceho písomné vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním, zaslané poštou na adresu predávajúceho alebo elektronicky na e-mail internetového obchodu. Máte právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môžete žiadať poskytnutie informácie či sú Vaše údaje spracovávané a tiež o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať.

3. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú osobné údaje spracovávané je spoločnosť SCHIPRO SK. SCHIPRO SK spracováva údaje za účelom realizácie kúpnych zmlúv cez internetový obchod a v prípade udelenia Vášho súhlasu aj na marketingové účely. SCHIPRO SK môže poveriť spracovaním osobných údajov subjekty spolupracujúce so SHIPRO SK, v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu transakcií alebo za účelom ponuky tovaru a služieb zo strany SCHIPRO SK. Uvedená spoločnosť je v postavení sprostredkovateľa a je oprávnená za účelom dodania zásielok poskytnúť osobné údaje subdodávateľom – kuriérskym spoločnostiam Geis, Slovak Parcel Service (UPS), DHL alebo inej zasielateľskej spoločnosti. Osobné údaje kupujúcich nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

Newsletter

Kupujúci má možnosť odoberať náš newsletter, ak poskytne súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely (zasielanie obchodných informácií) a uvedie svoju e-mailovou adresu. Prostredníctvom newsletteru Vás informujeme o najnovších ponukách. Odberanie newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť tak, že kliknete na odkaz uvedený v doručenom newslettere alebo zašlete e-mail na adresu obchod@schipro.sk.

Cookies

Informácie uložené v súboroch "cookies" používame na reklamné a štatistické účely, rovnako ako na lepšie prispôsobenie webových stránok individuálnym potrebám užívateľov.

Môžete zmeniť nastavenia "cookies" vo svojom vyhľadávači. Pokiaľ necháte nastavenia nezmenené, budú „cookies" uložené v pamäti zariadenia, ktoré používate.

Nastavenia "Cookies" môžu obmedziť funkčnosť webových stránok.